Galleri Walaker 300


I anledning 300-års jubileet til familien Nitter Walaker ved hotellet i 1990, vart Galleri Walaker 300 opna i den gamle uthusbygningen rett bak hotellet.

Bygningen, slik han står i dag, vart bygd i 1883 med materialer frå tømmerkyrkja i Solvorn, bygd ca 1600. I den bevaringsverdige fjøsbygningen vert det arrangert utstillingar av lokale og nasjonale kunstnarar. Første utstilling i 2017 opnar 29. April, og andre utstillinga opnar den 15.juli. Fleire av kunstnarane vil vera her på opninga.

Galleriet er ope tysdag-søndag frå kl. 12.00 til kl. 17.00. Måndag stengd.