Fottur i Sogn

Bygdelaget i Solvorn har gjort ein fantastisk jobb med å setja i stand flotte turløyper rundt om og i bygda. Med ulike vanskelegheitsgrader har du ei rekke alternativ der du kan bruka alt frå 1-7 timar i flott natur. Hjå oss kan du få både kart og gode anbefalingar samt tips om andre (topp)turar i området.

Tilbod på opphald over 3 dagar
(2 overnattingar) – frå Kr. 1625,-** pr. person, pr. natt i dobbeltrom.

Tilbodet gjeld 23.april-25.mai og 3.september-24.oktober.
Klikk under på "book her" for å sjå tilgjengelegheit.

  • **Opphald i Superior rom. For oppgradering til historisk rom gjeld andre prisar.
  • God norsk bondefrukost alle dagar.
  • Mogleghet for å smøre med seg nistepakke til fotturane.
  • Framifrå 4-rettars middag begge kveldane.
  • Inngang Galleri Walaker 300. Flotte utstillingar i 3 etasjar.
  • Urnes Stavkyrkje ligg rett over fjorden. Ferjeavgang frå Solvorn.
  • Kort veg til Jostedalsbreen. 

Book her!

Posted on March 11, 2014 .