Dagsprogram

 

Torsdag

Frammøte

Middag 1930

Presentasjon av deltakarane; praktisk orientering


Fredag

Frukost

 

0900: Kort om hotellets historikk og drift, ved direktør

               Ole Henrik Nitter Walaker

0930: Skrivereglar i norsk

          Gjennomgang og øvingar

 

Lunsj 1145 – 1315

 

1315: Skrivereglar i norsk (framhald)

          Bruk av ordbøker; oppslåing

          Spørsmål og samtale

 

1500: Kursslutt

 

1630: Båt over fjorden til Ornes stavkyrkje, som er

          på Unescos verdsliste

 

Middag 1930


Laurdag

Frukost

 

0900: Kva er ein god sakprosatekst?

          Ordvariasjon

          Setningsvariasjon

          Avsnitt, strekpunkt, mellomtitlar, kapittel

 

Lunsj 1145 – 1315

 

1315: Prosessen: før skriving - under skriving - etter skriving

           Øvingar og samtale

           Oppsummering, med evaluering

 

1500: Kursslutt

 

1600: Vandring i strandgata, bort til Skrivargarden, bygd av sorenskrivar og

          eidsvollsmann Lars Irgens.    

          Vegvisar og forteljar er gamlelensmann Arne Kvalen

 

1830: Aperitiff

 

Middag 1900, med kulturinnslag og høve for deltakarar til å bidra


Søndag

Frukost 0930, utdeling av kursdiplom

Avreise


*              *            *

 

Tanken din treng ikkje vera å vinna eit presidentval,

men det bør vera å bli ein meir respektert språkbrukar – profesjonelt og privat.