Fottur i Sogn

Bygdelaget i Solvorn har gjort ein fantastisk jobb med å setja i stand flotte turløyper rundt om og i bygda. Med ulike vanskelegheitsgrader har du ei rekke alternativ der du kan bruka alt frå 1-7 timar i flott natur. Hjå oss kan du få både kart og gode anbefalingar samt tips om andre (topp)turar i området.

Frå Walaker Hotell er det mange flotte turmoglegheiter, berre sjå her!

fottur2.jpg
fottur1.jpg

Tilbod på opphald over 3 dagar
(2 overnattingar) – frå Kr. 1825,-** pr. person, pr. natt i dobbeltrom.

Tilbodet gjeld 1. april-17. Mai og 15. September-31. Oktober 2019.

Klikk under på "book her" for å sjå tilgjengelegheit.

  • **Opphald i Superior rom. For oppgradering til historisk rom gjeld andre prisar

  • God norsk bondefrukost alle dagar

  • Mogleghet for å smøre med seg nistepakke til fotturane

  • Framifrå 4-rettars middag begge kveldane

  • Inngang Galleri Walaker 300. Flotte utstillingar i 3 etasjar

  • Urnes Stavkyrkje ligg rett over fjorden. Ferjeavgang frå Solvorn

  • Kort veg til Jostedalsbreen

Gasta Design