Skrivarkurs med Sylfest Lomheim 25. - 28. oktober 2018

 

Kurset er for alle som arbeider i offentleg eller privat teneste.

Målet er å gjera deltakarane flinkare til å skriva korrekt og god sakprosa.

Talet på deltakarar er sett lågt, til maksisum 25 personar, slik at utbyte og kvalitet blir høgast mogeleg for dei som deltek.

Dei som ønskjer det, kan senda inn noko tekst på førehand. Dei vil i så fall få tilbakemelding og kommentarar i løpet av kurset.

 

Me møtest torsdagskvelden til middag og avsluttar opphaldet søndag med frukost. Fredagen har rettskriving som tema – kva er gjeldande reglar for korrekt nynorsk og korrekt bokmål. Laurdagen har tekstforming som tema – korleis ein byggjer opp gode og funksjonelle tekster.

 

Påmeldingsfrist: 1.oktober 2018

Pris: 8950 kr, alt inkludert (overnattingar, måltider, kursavgift)

Alle deltakarar vil bli førehandsfakturert 50% av prisen. Beløpet er ikkje refunderbart.

 

Sjå elles dagsprogrammet for kurset her, og ta gjerne kontakt med

Walaker hotell, telefon 57 68 20 80 eller mobil 918 09 090.

E-post: ole.henrik@walaker.com

 

Sylfest-Lomheim.jpeg
Heidi Stevning