Booking

Walaker Hotell

Rett ved fjorden i den idylliske bygda Solvorn i Luster kommune, finn me Walaker Hotell. Hotellet, som har gått i arv frå generasjon til generasjon, er eit sjarmerande familiehotell og ein attraksjon i seg sjølv, midt i verdas beste reisemål - i følgje verdskjende National Geographic. Hotellet har vore i familien Nitter Walaker sin eige sidan 1690, og det er det eldste familiedrivne hotellet i Noreg, med sine over 370 års historie.

 
homepage01.jpg

Noregs eldste hotell, anno 1640

Walaker Hotell er over 370 år gamalt, og har vore i familien Nitters eige sidan 1690. Hotellet har gått i arv frå generasjon til generasjon, og i dag er hotellet ein attraksjon i seg sjølv.

Slekta Nitter kom sannsynlegvis opprinneleg frå Skottland. Eit medlem av slekta kom til Bergen i 1603 og slo seg opp som handelsmann på Vestlandet. Nokre få år seinare flytta deler av familien til Sogn. Christen Nitter, som seinare skulle bli grunnleggjaren av det som i dag er Walaker Hotell Gjestgivargarden, hadde derfor vakse opp i Indre Sogn. Han drog ut i verda for å lære seg eit handverk, og gjekk nokre år i gullsmedlære, før han i 1690 vende tilbake til Solvorn og leigde handelsstaden på Vollåker.

Saman med kona Birgitt byrja han no å drive som handelsmann og kroholder i Solvorn. Dei fekk sju barn, og den yngste sonen, Ludvig, overtok drifta. Ludvig var kjend for å bryggje godt øl. Det vart brygga av byggkorn om vinteren, og så måtte ein lagre det i ein kald kjellar for å ha nok å ta av heile sommaren.

Ludvig Nitter gifta seg med "demoiselle" Øllegård Klingenberg. Då han døydde i 1776, styrte enka vidare i kraft av hans borgarbrev slik enker hadde rett til. Paret fekk seks barn, og også denne gangen, vart det yngstesonen som overtok drifta av hotellet. Henrik dreiv hotellet frå 1790 til 1821, då sonen Erik overtok.

Erik gifta seg med Malene Mo frå Hafslo. Paret fekk ein son, som døydde som liten, og fire døtre. Det vart eldste dottera, Mette Malene, som fekk skjøte på eigedommen. På midten av 1800-talet begynte dei første turistane å komme til Vestlandet. I 1865 reiste den svensk-norske kronprinsen, seinare kong Carl 15., gjennom Norge. Han reiste over Sognefjellet, og ut Sognefjorden. Med i følgjet hans var fotograf Mathias Hansen, og det var truleg han som tok dei første bileta av Solvorn og Walaker Hotell.

Mette Nitter Walaker døydde i barselseng, berre førti år gamal. Det var den 11. fødselen i eit 23 år langt ekteskap med Jakob Sjursen Talle. Fire av dei 11 barna døydde tidleg, og av dei som fekk vekse opp var det eldstesonen Erik som i 1878 overtok staden, for så å overlate drifta til odelsguten Wilken.

Wilken var gift med Inga Ragnhild Mo frå Luster, og ho vart etter kvart ein legende som hotellvertinne i Solvorn. I tillegg til å drive gjestgiveriet, hadde dei også båtekspedisjonen i Solvorn og ansvaret for postkontoret. Det var no grunnlaget vart lagd for ei meir moderne hotelldrift på Walaker, då dei på midten av 1930-talet bygde om den gamle gjestgivargarden for å gjere han meir funksjonell. For å auke romkapasiteten fekk dei og i 1964 oppført ein bungalow-liknande motellbygning i hagen ved sida av den gamle tingstova.

Tidene har skifta, generasjonar likeså, men på Walaker Hotell er lite eller ingenting forandra. Dagens vertskap er 8. og 9. generasjon av slekta Nitter. Hermod er fødd og oppvasken i Solvorn medan kona Oddlaug Marie f. Bringe er opprinneleg frå Numedal. Dei tok over som eigarar i 1978, men har drive staden sidan dei gifta seg i 1968.

I tilknyting til 300-års jubileet vart kunstgalleriet Galleri Walaker 300 opna i den gamle uthusbygningen rett bak hotellet.

Sonen deira Ole Henrik er den som styrer drifta i dag, levande oppteken av å føre dei ærverdige familietradisjonane vidare.

10.generasjon heiter Theodor Nitter Walaker og kom til verda i oktober 2006. Han må skolerast godt, og lærast opp til mangt og mykje, før han forhåpentlegvis vil ta over om ca 20 år.

Rick Steves i Solvorn

Hagen på Walaker Hotel

Den stemningsfulle hagen utgjer ein viktig del av miljøet på Walaker Hotel. Oppover veggene klatrar "Svartgallebær" og i hagen står syriner og frukttrær i full blomst. Omkransa av mektige fjell og med utsikt til sagnomsuste Sognefjorden, er det her du skal finne roen!

Om våren sprer syrinene si gode lukt, medan om sommarmånadane er det alle dei ulike rosene som sjarmerar.

Elles i hagen er det mange hyggelege bord. Gode hagemøblar gjer at du kan synka tilbake å nyta alt du har rundt deg. Kva med eit glas god vin etter at de har sjekka inn på hotellet?

Middag om kvelden

Me set pris på at gjestene har det godt, og at dei trivst i kvarandre sitt selskap. Ei god råme rundt dette er den framifrå 4-rettars fastsatte menyen som me serverar kl. 19.30 om kvelden. Her er standarden sett høgt både på mat og vin, så når kveld går over til natt, skal ingen trenga gå svoltne i seng.

Bilete frå Walaker Hotell

Linkar

Under har me lista opp linkar til ulike nettstader som innhald nyttig informasjon om område me befinn oss i, aktivtetar ein kan gjere her og hvordan ein kjem seg hit.